Určitý integrál - aplikace

Aplikace určitého integrál

Příklady základních derivací:

f f'
konstanta 0
xn n xn - 1
xa a xa - 1
ex ex
ax ax ln a
ln x 1 / x
loga 1 / (x ln a)

Příklady na plošný obsah:

Příklady na objem:

Příklady na povrch pláště:

Podgraf nezáporné funkce.
Zdroj: www.math.muni.cz/~xschlesi/dp/web/i21.html